imlemexs's Avatar
imlemexs Member Since October 13, 2014

moka indir

imlemexs 2436 days ago on all

http://www.indirlivex.com - Ali?veri?lerinizde kredi kart?n? tercih ediyor ve de cüzdan?n?zda ki ?i?lik yapan ve çok yer i?gal eden kredi kartlar?ndan ?ikayetci iseniz bu uygulama ile art?k son bulluyor. Moka Android için Mobil Cüzdan Uygulamas? ile diledi?iniz kadar kredi kart? eklemenize izin veren uygulama ile tan??man?z? bir göz atman?z? dilerim.

Kmid

imlemexs 2434 days ago on all

http://www.indirlivex.com - Plazma Masaüstü modern bilgisayar teknolojisinin tam yararlan?r güzel görünümlü masaüstü sunuyor. Görsel efektler ve ölçeklenebilir grafik kullan?m? sayesinde, masaüstü deneyimi sadece pürüzsüz, ayn? zamanda göze ho?. Plazma Masaüstü görünüyor de?il, sadece onlar da rahats?z edici olmadan, desteklemek ve etkili bir ?ekilde bilgisayar faaliyetlerini geli?tirmek için kullan?lan, güzel bir uygulama.

Wake On LAN

imlemexs 2432 days ago on all

http://www.indirlivex.com - Wake on LAN; Windows ve linux bilgisayarlar? tek bir merkezi konumundan kapatmak, yeniden ba?latmak ve otomatik olarak ba?latmak için kullana bilece?iniz bir program. Program? kullanarak a?lar? tarayabilir. E-posta bildirimleri gönderilebilir ve ani güç dalgalanmalar?ndan korunmak için güç olaylar?n? derecelendirebilirsiniz. Tam bir ba? a?r?s? olan ?irket çap?nda sistem güncellemeleri s?ras?nda a? yöneticilerinin çok i?ine yarayacak bir yöntem.

crysis 4 indir

imlemexs 2430 days ago on all

http://www.indirlivex.com - Crysis 4 indir; Bir uzayl? ?rk taraf?ndan i?gal edilmi? uzak bir adada baz? aksiyon dolu misyonlar sizi içine çekecek bir serüven uzay oyunudur. Bir yüksek nitelikli birli?in bir üyesi olarak, aday? kurtarmak ve bu kötü uzayl?lar temizlemek için ABD hükümetinin plan?nda yer alacaks?n?z.

Skype

imlemexs 2428 days ago on all

http://www.downloadlivex.com - Skype worldwide, the most widely used by internet users for free video chat and messaging applications is one of the. To chat for free via the Internet and in writing, as well as your speaking voice that allows you to video chat software with the appropriate fees if you want mobile phone at home and also have the chance to search.With multi-platform support allows users computers, smart phones and tablets on the invention of Skype users to communicate with each other is using P2P technology. High audio and video quality (may vary depending on your internet connection speed), conversation hist

MP3 ?ndirme Program?

imlemexs 2427 days ago on all

http://www.indirlivex.com - Zortam Mp3 Media Studio, MP3 koleksiyonunuzu yönetmek ?ark? etiketlerini düzenlemek, arama ve ?ark? sözleri ekleme ve sanat, ve çok daha fazlas? kapak için bir all-in-one bir programd?r. Bu eri?ir ve ID3v1 ve ID3v2 etiketleri dahil olmak üzere MP3, hakk?nda çok daha fazla bilgi düzenler.Bu ücretsiz var, ama bunu yükledi?inizde, asl?nda bir programd?r Pro sürümü, olsun. E?er Pro sürümü sat?n almay?n, bu üç günlük deneme süresinden sonra standart programa döner. Ama biz zaten olmadan ya?amak ya da olabilir Pro özellikleri gibi baz? Normalle?tirme, CD Ripper, ve toplu albüm ?ndirme sanat ve ?ark

Ücretsiz Antivirüs Program?

imlemexs 2427 days ago on all

http://www.indirlivex.com - Taramalar? Di?er tür sadece virüsler için mevcuttur, ancak optimize etmek ve performans?n? art?rmak PC'nizin. Öncelikle herhangi bir programlar? güncelleme gerekiyorsa görmek için bilgisayar?n?z? tarar sa?layan bir özelliktir. Ard?ndan, yeni eklenen özellikleri performans aç?s?ndan eksiklikleri (GrimeFighter modülü) alg?lanmas?na yard?mc? ve Wi-Fi, Ba?l? cihazlar? veya yönlendirici etkileyen güvenlik aç?klar? tespit etmek için yerel a??n?z? tarar.

4G Nedir? Özellikleri Neler?

imlemexs 2425 days ago on all

http://www.indirlivex.com - 4G Kablosuz Sistemler veya Dördüncü nesil kablosuz sistem bir paket geni? alan kapsama ve yüksek verimlilik ile kablosuz sistem aç?k. Bu maliyet etkin ve yüksek spektral verimlilik sa?lamak üzere tasarlanm??t?r. 4g kablosuz Dikey Frekans Bölmeli Çoklamay? (OFDM), Ultra Geni? Radyo Bant (UWB) ve Milimetre kablosuz kullan?r. 20Mbps veri h?z? kullan?l?r. Mobil h?z, 200km / saat süre ile yüksek performansl? zaman ve frekans hem de uzun vadeli kanal tahmini kullan?m? ile elde edilir kadar olacak kullan?c?lar? ve adaptif modülasyon ve güç kontrolü ile birlikte ak?ll? antenler aras?nda zamanlama ola

?os ?çin Sanal Klavye Uygulamas?

imlemexs 2425 days ago on all

http://www.indirlivex.com - MessagEase iPhone için h?zl? klavye! E?er yaln?zca bir parma?? bile onunla size, dakikada 60+ kelime h?zlar? elde edebilirsiniz! Bu ücretsiz bir klavye bir uygulama olarak kullan?lmas?na ra?men, metin mesajlar? göndermek için metin sayfalar ve sayfalar olu?turmak için kullanabilirsiniz